Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan
Vimmerby kommun logotyp
#printSubLevelItem($L3child $menuClassLv3 "3") #printSubLevelItem($L3child $menuClassLv3 "3") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2")

Utvecklingsavdelningen

I utvecklingsavdelningen arbetar med frågor som röra näringsliv, kultur och fritid.

Vår gemensamma välfärd är beroende av hållbar tillväxt och lokal attraktionskraft. Till stor del grundar sig tillväxten och attraktionskraften i ett stabilt näringsliv där det sker utveckling och förnyelse. Därför ska Vimmerby kommun stå för ett företagsfrämjande klimat som erbjuder lika villkor och ger goda förutsättningar  för en mångfald av företag att drivas,
startas och utvecklas.

Näringslivsenhetens roll är att fånga upp och förmedla näringslivets behov och operativt arbeta för att skapa dessa goda förutsättningar. Näringslivsenheten ska även verka för samverkan mellan näringsliv och kommun för att stärka dialogen och tilliten.

Kontakt

Thomas Svärd

Utvecklingschef
Utvecklingsavdelningen
Telefon: 0492-76 90 00
E-post: thomas.svard@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2019-01-10