Gatukontoret

Parkbänk och blommor

Gatukontoret svarar på olika typer av frågor som rör trafik, kommunens markförvaltning, drift av kommunens parker och gator, skolskjutsar m.m.

Gatukontoret bildades 2016-01-01 som en ny enhet med olika intresseområden.
Personalen på gatukontoret arbetar med:

 • Trafikfrågor
 • Förvaltning av kommunens mark Gatukontoret (köp, försäljning,
  verksamhets-/villatomter med mera)
 • Arrenden och exploateringsfrågor
 • Drift av kommunens parker, gator och broar
 • Skolskjutsar
 • Nybyggnationer av gator, parker och industriområden
 • Enskilda vägar
 • Tillgänglighetsfrågor
 • Skog

Kontakt

Andreas Horste

Gatuchef
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 60
E-post: andreas.horste@vimmerby.se

Tomas Larsson

Driftchef
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 04
E-post: tomas.larsson@vimmerby.se

Maria Larsson

Administratör/Ekonom
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 75
E-post: maria.larsson@vimmerby.se

Andreas Roth

Arbetsledare, driftenheten
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 08
E-post: andreas.roth@vimmerby.se

Jonas Johansson

Arbetsledare, driftenheten
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 98 82
E-post: jonas.johansson@vimmerby.se

Maria Åkerö

Trafikingenjör
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 62
E-post: maria.akero@vimmerby.se

Ulf Karlsson

Gatuingenjör
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 98 22
E-post: ulf.karlsson2@vimmerby.se

Joakim Svensson

Trafiksamordnare
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 74
E-post: joakim.svensson@vimmerby.se

Mark- och exploateringsenheten

Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 25
E-post: mex@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2019-07-03