Fastighetskontoret

Fastighetskontoret ansvarar för att bygga och förvalta fastigheter avsedda för kommunal eller därmed jämförlig verksamhet samt upplåta lokaler för sådan verksamhet.

Vi förvaltar skolbyggnader, äldreboenden, sportanläggningar, kulturbyggnader mm i hela kommunen. Vi har individuella hyreskontrakt med samtliga verksamheter. Totalt förvaltar vi 85 objekt med en sammanlagd yta på cirka 150 000 kvadratmeter. Vi jobbar med energieffektivisering, miljö och hållbara materialval. 

Vi hyr ut till både privata företag, föreningar och offentliga verksamheter. 

De senaste åren har kännetecknats av flera större nybyggnationer som utbyggnad/ombyggnad av Vimmerby Gymnasium, Lundens förskola (1800kvm) och Borghaga/Vimarhaga äldreboenden (8500kvm).

Kontakt

Torbjörn Bergström

Fastighetschef
Fastighetskontoret, Kommunstyrelsen
Telefon: 0492-76 93 07
E-post: torbjorn.bergstrom@vimmerby.se

Ann-Katrin Månsson

Administratör / Handläggare
Fastighetskontoret, Kommunstyrelsen
Telefon: 0492-76 90 40
E-post: ann-katrin.mansson@vimmerby.se

Malin Starenflykt

Projektledare / Byggnadsingenjör
Fastighetskontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 50
E-post: malin.starenflykt@vimmerby.se

Fredrik Melkersson

Projektledare / Förvaltare
Fastighetskontoret, Kommunstyrelsen
Telefon: 0492-76 90 47
E-post: fredrik.melkersson@vimmerby.se

Per Johnsson

Fastighetsingenjör
Fastighetskontoret, Kommunstyrelsen
Telefon: 0492-76 90 53
E-post: per.johnsson@vimmerby.se

Emilia Knutsson

Föräldraledig t.o.m. mars 2019
Fastighetskontoret, Kommunstyrelsen

Sidan senaste uppdaterad: 2018-08-30