Kommunens organisation

Vimmerby kommun är en av Sveriges 290 kommuner och är en politisk styrd organisation. De förtroendevalda har huvudansvaret för den kommunala verksamheten.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, det är kommunens invånare som utser vilka förtroendevalda som ska sitta i kommunfullmäktige. Det gör vi i det allmänna valet var fjärde år. Kommunfullmäktige utser sedan styrelser och nämnder. De ska sedan leda och samordna kommunens verksamheter och bereder även ärenden till kommunfullmäktige.

I förvaltningarna utförs det arbete som den politiska organisationen beslutat om. Förvaltningarna består av medarbetare. En förvaltning lyder oftast under en nämnd men kan också lyda under kommunstyrelsen. Organisationskartan visar på ett tydligt sätt hur kommunen är sammansatt.

Inom kommunens organisation hittar du också ett antal kommunala bolag som ansvarar för sina specifika områden. Varje bolag styrs av en VD som är ytterst ansvarig för sin verksamhet.

I dag är vi ungefär 1500 personer som på ett eller annat sätt arbetar inom den kommunala organisationen eller inom kommunens bolag.

Organisationsskiss Vimmerby kommun

Kontakt

Vimmerby kommun

Telefon: växel 0492-76 90 00
Fax: 0492-76 90 98
E-post: kommun@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Carolina Leijonram

Kommundirektör
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 05
E-post: carolina.leijonram@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2019-07-01