Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Internationellt arbete

Vimmerby kommun har olika former av internationella kontakter både med våra grannländer och med andra platser i världen. Under de senare åren har samarbetet främst kretsat runt ungdomsfrågor, demokrati-, kultur- och utbildningsfrågor.

En vänort är en ort i ett annat land som kommunen på flera olika sätt har kontakt och samarbetar med. Tanken på vänortssamarbete slog igenom i Sverige i samband med andra världskriget. Sveriges första vänortsförbindelse etablerades redan år 1939 och efter kriget blev vänortsarbetet en form av fredsrörelse. Vänortsutbytet har till största delen skett mellan skolor, föreningar och kommunala förvaltningar i vänorterna. Ofta handlar samarbetet om att utbyta idéer och erfarenheter kring gemensamma problem.

Kauhava, Finland

Den finska staden Kauhavalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är vår äldsta vänort. Kauhava kommun med ca
17 500 invånare ligger i Södra Österbotten, cirka 400 km nordväst om Helsingfors.
Området är rent finskspråkig och är en utpräglad jord- och skogsbruksbygd. I
Kauhava finns bland annat Kauhava PowerPark, ett stort nöjes- och
evenemangsområde med boende, restauranger, shopping och många andra
aktiviteter.

Rygge, Norge

Ryggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är vår norska vänort som ligger i Østfold fylke i sydöstra delen av Norge, cirka
10 mil söder om huvudstaden Oslo. Rygge kommun med ca 15 000 invånare är
en landsbygdskommun och där finns en av Oslofjordens vackraste kuststräckor. Rygge
är idag mest känd för sin internationella flygplats, Moss flygplats.

Thorlákshöfn, Island

Sedan 2001 har Vimmerby en isländsk vänort, Þorlákshöfn (Thorlákshöfn) som är centralort och administrativt centrum i Ölfus-regionen. Thorlákshöfn ligger ca 5 mil söder om Reykjavik. Fiske, miljövänlig energi och hamnen i Þorlákshöfn är idag grunden
för den ekonomiska tillväxten i Ölfuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skaerbaek, Danmark

Skaerbaek var tidigare vår danska vänort, en stad med strax över 3000 invånare som numera ingår i Tønder kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kommunen ligger i den sydvästliga delen av Jylland på gränsen till Tyskland. Tønder är Danmarks femte största kommun och bildades år 2007.
Kontakterna sker mest via Föreningen Norden.

Joniskis,Litauen

Joniškislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, med ca 34 000 invånare är en stad i norra delen av Litauen, ungefär 14 km söder om gränsen till Lettland. Regionen runt Joniskis är främst känd för sitt
jordbruk. De industrier som finns är nära knutna till jordbruk och
matproduktion. Joniskis och Vimmerby är vänorter sedan 1994.

Mukono, Uganda

Mukono kommun ligger ca två mil öster om huvudstaden Kampala och har ca 200 000
invånare. Vimmerby kommun och Mukono kommun har samarbetat kring barn och ungas
rättigheter och möjlighet sedan 2007 genom kommunala partnerskap med ekonomiskt
stöd från ICLD. Området är under stark tillväxt och Mukono ligger vackert på
grönskande kullar och kommunen gränsar även till Victoriasjön.

Sidan senaste uppdaterad: 2018-08-14