Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Besök arkivet - eller låt arkivet besöka dig

Arkivpedagogik

Ett arkivpedagogiskt arbetssätt innebär att vi arbetar aktivt för ett väl fungerande samarbete med skolor, kulturinstitutioner och allmänheten. Vi vill lyfta fram arkiven och visa upp den fantastiska kunskapsbas de faktiskt är, och vi arbetar hela tiden för att utveckla vår arkivpedagogiska verksamhet.
Arkiven innehåller ett brett och mycket intressant källmaterial som skapar förståelse för vad som hänt - och varför. Med en god kunskap om vår historia kan vi lära av tidigare misstag och tillsammans skapa en god framtid. Ibland måste du se bakåt för att kunna gå framåt.

Studiebesök

I mån av tid tar vi gärna emot studiebesök och genomför visningar av arkiven. Visningen tar cirka en timma. Under besöket visar vi upp våra lokaler och ett axplock av de handlingar som vi förvarar. Vi berättar även om vårt arbete och de lagar och regler som styr vår verksamhet. Utrymmet i arkivlokalerna är begränsat och därför kan vi inte ta emot större grupper än 15 personer.

Arkivväskor

Vi har några färdiga arkivväskor med material som kan användas som underlag för utbildning och diskussioner. De innehåller lärarhandledningar och frågor till eleverna. Väskorna är anpassade för grundskolans elever och finns att låna på kommunarkivets expedition. Innehållet i väskorna är främst anpassat för årskurs 6-9, men kan givetvis användas av andra grupper.

Arkivväskor

Kontakt

Yvonne Karlsson

Arkivassistent
Kommunalförbundet Sydarkivera
Telefon: 0472-39 10 18
E-post: yvonne.karlsson@sydarkivera.se

Sidan senaste uppdaterad: