Kungörelse om flyttade fordon

Instans: Gatukontoret
Datum då anslag sätts upp: 2019-05-14
Datum då anslag tas ner: 2019-08-14

Inom Vimmerby kommun har följande fordon flyttats enligt lagen 1982:198 om flyttning av fordon i vissa fall punkt 6 till särskilt uppställningsplats enligt nedan:

Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Vimmerby Kommun.

Kungörelsedag: 2019-05-14
Diarienummer:  2019/30/500     66134
Regnummer:     DZC601
Upphämtningsplats: Parkeringsplats Bykällan, Storgatan Vimmerby

Fordons uppställningsplats:
Vimmerby Bildemontering
Källenäs 110
590 80 Södra Vi
0492-200 28

Förfrågningar angående flyttade fordon hänvisas till Vimmerby Kommun Gatukontoret,
tel. 0492-76 90 62

 

KungörelsePDF (pdf, 34 kB)

Sidan senaste uppdaterad: 2019-05-15