Kungörelse om flyttade fordon

Instans: Gatukontoret
Datum då anslag sätts upp: 2019-11-06
Datum då anslag tas ner: 2020-02-06

nom Vimmerby Kommun har följande fordon flyttats enligt lagen 1982:129 om flyttning av fordon i vissa fall, punkt 20, till särskild uppställningsplats enligt nedan:

Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Vimmerby Kommun.

Kungörelsedag: 2019-11-06

Regnr:                SRK830

Diarienummer:   2019/30/500    ID 68647

Upphämtningsplats: Hörestadhult S:1

Fordons uppställningsplats:
Vimmerby Bildemontering
Källenäs 110
590 80 Södra Vi
0492-200 28

Förfrågningar angående flyttade fordon hänvisas till Vimmerby Kommun Gatukontoret,
tel. 0492-76 90 62

KungörelsePDF (pdf, 263.4 kB)

Sidan senaste uppdaterad: 2019-11-06