Kungörelse om flyttade fordon

Instans: Gatukontoret
Datum då anslag sätts upp: 2018-06-18
Datum då anslag tas ner: 2018-09-21

Inom Vimmerby kommun har följande fordon flyttats enligt lagen  (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall punkt 20 till särskild uppställningsplats enligt  nedan:
 
Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Vimmerby Kommun

Kungörelsedag: 2018-06-18
Regnr: GZO820
DiarieNr: 2018/18/519 ID 6170
Upphämtningsplats: Albins järnhandel
Fordons uppställningplats: Vimmerby Bildemontering, Källenäs 110 590 80 Södra V

Förfrågningar angående flyttade fordon hänvisas till Vimmerby Kommun Gatukontoret, tel.  0492-76 90 62

KungörelsePDF (pdf, 64.2 kB)

Sidan senaste uppdaterad: 2018-06-18