Bygdepeng

Bild över äng bild tagen av Mattias Geisler

Bygdepeng, en möjlighet till ekonomiskt bidrag för utveckling av Vimmerby kommun

Den lokala utvecklingsgruppen knuten till Allas Vimmerby/SLUS i Djursdala, Frödinge, Gullringen, Locknevi, Pelarne, Rumskulla, Storebro, Södra Vi, Tuna och Vimmerby kan via en förening eller företag ingående i den lokala utvecklingsgruppen ansöka om ersättning med kvitton som grund.

Ersättningen kan avse kostnader för möten, administration och resor och uppgå till 5 000 kr per år. Ansökan kan göras två gånger per år. Anökningsblankett hittar du nedan.

Mer information

Kontakt

Carina Östh

Näringslivsstrateg
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 10
E-post: carina.osth@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2019-03-14