Aktuellt i Allas Vimmerby

Utvecklingsgrupperna i våra tio tätorter har nu bildats och de har arbetat fram sina prioriterade insatsfaktorer utifrån SLUSEN. Nu går processen vidare genom att respektive tätort träffar utvecklingsavdelningen för att diskutera en handlingsplan för att komma i gång med arbetet.

En del av planerna kan ta längre tid att genomföra medan andra löser sig snabbt tack vare god samarbetsvilja. Exempelvis kan nämnas utvecklingsgruppen i Södra Vi där hembygdsförening och idrottsföreningen tillsammans med det lokala näringslivet på mycket kort tid lyckats få till belysning längs med cykelvägen vid Brunnsparken. Utvecklingsavdelningen lotsade, Gatukontoret projekterade och beställde och Vimmerby Energi och Miljö AB levererade. Samarbetet i sann vimmerbyanda och ett mycket bra exempel på hur Allas Vimmerby kan fungera.

Orterna träffas kontinuerligt på gemensamma möten och diskuterar och inspirerar
varandra. För närvarande samkörs möten med Landsbygdsrådet och Allas Vimmerby
för att nå den optimala förankringen av utvecklas tillsammans.

I mars planeras en workshop tillsammans med Länsförsäkringar där Allas Vimmerby är en
viktig del. Mer information kommer i början på 2019.

Kontakt

Carina Östh

Näringslivsstrateg
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 10
E-post: carina.osth@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-12-14