Du är här: Hem / Kommun & Politik / Rådgivande organ / Pensionärsrådet

Pensionärsrådet

Genom att samverka med olika intresseföreningar och grupper inom samhället vill Vimmerby kommun utveckla de kommunala verksamheterna och ge en bättre service till medborgarna. Pensionärsrådet är till för samråd och utbyte av information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.

Pensionärsrådet är kommunens remissorgan i frågor som rör äldre personer av principiell karaktär. Kommunala nämnder och beredningar bör inhämta synpunkter från pensionärsrådet i sådana frågor.

Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden. I rådet finns det ordinarie ledamöter och ersättare från: 
Sveriges pensionärsförbund (SPF) ,
Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och
Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG) .
Kommunstyrelsen och socialnämnden är representerade med en ordinarie ledamot och en ersättare vardera.

Socialnämndens ordförande Eva Berglund (S) är också Pensionärsrådets ordförande. Rådets sekreterare är Camilla Lindström, förvaltningssekreterare på socialförvaltningen.

Sidan uppdaterad den 26 maj 2017

Kontakt


  • Socialnämndens ordförande
    Mobil: 0492-76 93 93

  • Förvaltningssekreterare, socialförvaltningen
    Direkt: 0492-76 90 46