Du är här: Hem / Kommun & Politik / Organisation / Socialförvaltningen / Verksamhetsområde funktionshinder/hälso- och sjukvård

Verksamhetsområde funktionshinder/hälso- och sjukvård

Verksamhetsområde funktionshinder/hälso- och sjukvård leds av verksamhetschef Sirpa Lumme. Det finns sedan flera olika enhetschefer som ansvarar för de olika enheter som finns inom verksamhetsområdet

Verksamhetsområdet är uppdelat i två delar

Inom området funktionshinder arbetar vi med stöd och omsorg till personer med funktionsnedsättningar enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Inom området hälso- och sjukvård har kommunen ansvar för hälso- och sjukvård:

  • om du bor i vård- och omsorgsboende eller vistas på korttidsplats
  • vistas i dagverksamhet/daglig verksamhet med biståndsbeslut
  • har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet i form av hemrehabilitering
  • har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet i form av hembesök/hemsjukvård utifrån en gemensam bedömning av landsting och kommun.
Sidan uppdaterad den 30 augusti 2017

Kontakt


  • Verksamhetschef för område funktionshinder/ hälso- och sjukvård
    Direkt: 0492-76 95 37