Du är här: Hem / Kommun & Politik / Organisation / Socialförvaltningen / Kontaktuppgifter för socialförvaltning och socialnämnd / Kontakta oss - Verksamhetsområde funktionshinder/hälso- och sjukvård

Kontakta oss - Verksamhetsområde funktionshinder/hälso- och sjukvård

Vi har central posthantering. Post ställd till alla enheter adresseras: Vimmerby kommun, Socialförvaltningen, Stadshuset, 598 81 Vimmerby.
Verksamhetschef Ulrika Brorsson 0492-76 95 37.

Enhet
Besöksadress
och telefon
Enhetschef
Rehab/habiliteringsenheten
Telefontid 09.00-10.00
Sevedegatan 45, Vimmerby
0492-76 98 42

Richard Söderlund 
0492-76 98 46

Hemsjukvård Sevedegatan 45, Vimmerby

26/2-31/5 -18
Richard Söderlund 
0492-76 98 46

(Ordinarie Johan Adriansson)

Loarpsgatans gruppbostad

Loarpsgatan 13,
Vimmerby
0492-76 94 96

Lena Lillevars Lindström
0492-76 95 20
Drottninggatans gruppbostad

Drottninggatan 41,
Vimmerby
0492-76 94 95

Lena Lillevars Lindström
0492-76 95 20
Gårdsstigens gruppbostad Gårdsstigen 25
598 36 Vimmerby
0492-76 94 30
Lena Lillevars Lindström
0492-76 95 20
Bullerbygatans gruppbostad

Bullerbygatan 47,
Vimmerby
0492-76 94 97

Monica Ryd
0492-76 95 30

Villekulla, gruppbostad

Pippi Långstrumps gränd 9
Vimmerby
0492-76 94 93

Monica Ryd
0492-76 95 30

Furugatans gruppbostad

Furugatan 1,
Vimmerby
0492-76 94 83

Jörgen Johansson

0492-76 96 57

Månskenet, servicebostäder

Bullerbygatan 23 B, Vimmerby
0492-76 94 82

Liselothe Jönsson
0492-76 98 47
Galaxen, servicebostäder

Bullerbygatan 39 A Vimmerby
0492-76 90 41,
0492-76 90 43

Liselothe Jönsson
0492-76 98 47
Stjärnan, servicebostäder

Bullerbygatan 41 A, Vimmerby
0492-76 94 92,
0492-76 94 99

Liselothe Jönsson
0492-76 98 47

Korttidsenhet/korttidstillsyn
barn och ungdom

Lundgatan 52,
Vimmerby
0492-76 94 80

Jörgen Johansson

0492-76 96 57

Ekbacken, daglig verksamhet  

Södra Industrigatan 19, Vimmerby
0492-76 94 85

Eva Sorsa Karlsson
0492-76 95 29

Kvarnängen, daglig verksamhet  

Kvarnängsgatan 3, Vimmerby
0492-76 94 94

Eva Sorsa Karlsson 
0492-76 95 29

Träffpunkten, daglig verksamhet  

Gångstigen 11,  Vimmerby
F0492-76 94 94

Eva Sorsa Karlsson
0492-76 95 29

Lundgatans dagliga verksamhet 

 

Lundgatan 52,
Vimmerby
0492-76 94 88

Eva Sorsa Karlsson
0492-76 95 29

Stadshusets Cafeteria

Stångågatan 28, Vimmerby
0492-76 91 37

Eva Sorsa Karlsson 
0492-76 95 29

Servicegruppen

Lundgatan 52,
Vimmerby
0492-76 94 89

Eva Sorsa Karlsson
0492-76 95 29

 Personlig assistans  

Richard Söderlund 
0492-76 98 46

Personlig assistens  

Jörgen Johansson

0492-76 96 57

Samordning av  kontaktpersoner, ledsagare och  avlösarservice  

Jörgen Johansson

0492-76 96 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad den 22 februari 2018