Du är här: Hem / Kommun & Politik / Organisation / Socialförvaltningen / Kontaktuppgifter för socialförvaltning och socialnämnd / Kontakta oss- Verksamhetsområde individ- och familjeomsorg

Kontakta oss- Verksamhetsområde individ- och familjeomsorg

Vi har central posthantering. Post ställd till alla enheter adresseras Vimmerby kommun, Socialförvaltningen, Stadshuiset, 598 81 Vimmerby.

Verksamhetschef
Individ- och familjeomsorgschef Ewa Pettersson 0492-76 91 13.
Enhet

Besöksadress
och telefon

Chef
Barn- och
familjeenheten
inklusive familjeteamet
Stadshuset,
Stångågatan 28

Charlotte Styrenius Löthman
0492-76 91 78

Enheten för arbete och
försörjning
Stadshuset,
Stångågatan 28 

Enhetschef
Monica Bjerkinger
0492-76 91 07 

Enheten för socialpsykiatri
och beroende
Stadshuset,
Stångågatan 28

Enhetschef
Ulrika Passmark
0492-76 91 58

Integrationsenheten Focushuset, 
Lögstadsgatan 5

Enhetschef
Narges Sadeghi
0492-76 90 09 

Ensamkommande
barn och unga
Södra Villan
Blå Villan
Utsluss

 Stadshuset,
Stångågatan 28

Enhetschef
Jörgen Johansson
0492-76 96 57 

Ensamkommande
barn och unga
Södra Villan
Socialsekreterare
  Enhetschef
Maria Bergsten
0492-76 94 40
Sidan uppdaterad den 13 september 2017

Kontakt