Du är här: Hem / Kommun & Politik / Organisation / Socialförvaltningen / Kontaktuppgifter för socialförvaltning och socialnämnd / Kontakta oss - socialchef, stab och bemanningsenhet

Kontakta oss - socialchef, stab och bemanningsenhet

Socialchef och stab

Namn                           Telefon
Anette Nilsson, socialchef 0492-76 91 11
Cathrin Landholm, controller (tf socialchef) 0492-76 91 10
Petra Karlsson, ekonom 0492-76 91 01
Jenny Andersson, IT-samordnare 0492-76 91 12
Hanna Alsér, kvalitetssamordnare 0492-76 95 39
Vakant tjänst  0492-76 91 34
Camilla Lindström, förvaltningssekreterare 0492-76 90 46
Sirpa Lumme, medicinskt ansvarig sjuksköterska 0492-76 91 05
Lotta Gustavsson, förvaltningsadministratör 0492-76 91 09

Bemanningsenheten 
 

Bemanningsenheten är en samlad enhet i Vimmerby kommun som hanterar frånvaro och behov av ersättare. Enheten bemannas varje dag av planerare. Deras arbete är att ordna ersättare till beställande arbetsplatser.

 

Robert Lindström, verksamhetschef  för bemanningsenheten

0492-76 91 08

Camilla Karlström, enhetschef för bemanningsenheten
Kontor på Granen, Drottninggatan 30, där också enhetens planerare finns.
0492-76 98 51
Bemanningsenhetens planerare telefon
0492-76 98 61, eller0492-76 98 66.

Post till socialförvaltningen

Vimmerby kommun
Socialförvaltningen
Stadshuset
598 81 Vimmerby

 
Sidan uppdaterad den 16 maj 2018