Du är här: Hem / Kommun & Politik / Organisation / Socialförvaltningen / Verksamhetsområde individ- och familjeomsorg / Enheten för socialpsykiatri och beroende

Enheten för socialpsykiatri och beroende

Beroendegruppen
Handläggare i beroendegruppen utreder och fattar beslut om insatser för personer med missbruksproblem eller lämnar beslutsunderlag i sådana frågor till socialnämndens myndighetsutskott. Utredning inleds efter antingen ansökan från den enskilde eller efter anmälan från annan person. Beslut om insatser sker vanligtvis på frivillig väg men kan även grunda sig på tvingande lagstiftning.

Beslut om insatser kan gälla placering i familjehem eller hem för vård eller boende. Det kan också gälla öppenvård i form av till exempel kontaktfamilj och kontaktperson eller behandlingsinsatser från beroendegruppens behandlingspedagoger.

Socialpsykiatri
Kontaktgruppen och Smedjegruppen arbetar med insatser inom området socialpsykiatri. Man erbjuder insatserna daglig sysselsättning och boendestöd.

Sidan uppdaterad den 25 januari 2017

Kontakt