Du är här: Hem / Kommun & Politik / Organisation / Socialförvaltningen / Verksamhetsområde individ- och familjeomsorg / Enheten för arbete och försörjning

Enheten för arbete och försörjning

Inom enheten arbete och försörjnings ansvarsområde faller frågor om ekonomiskt bistånd, skuldrådgivning, våld i nära relationer samt åtgärder för arbetslösa personer.

Försörjningsgruppen
Försörjningsgruppen handlägger ansökningar om ekonomiskt bistånd. Arbetet med ekonomiskt bistånd syftar till att stödja den sökande till egen försörjning. Försörjningsgruppen samverkar i detta arbete med andra aktörer i samhället. Handläggare inom försörjningsgruppen utför också kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen. Socialsekreterare utreder också behov av insatser när en person är utsatt för våld i nära relationer.

Arbetsmarknadsenheten
Enheten vänder sig till de kommuninvånare med försörjningsstöd som är i behov av hjälp för inträde/återinträde på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheten arbetar utifrån individens behov av stöd och kompetensutveckling och använder sig av evidensbaserade metoder för arbetsintegrering. Arbetsmarknadsenheten har också kommunens KIA-ansvar, det vill säga att hjälpa ungdomar under 20 år som av olika anledningar varken arbetar eller studerar.

Sidan granskad den 2 juni 2016

Kontakt