Du är här: Hem / Kommun & Politik / Organisation / Miljö- och byggnadsförvaltningen / Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningen arbetar med planer, mätningar, kartor och hållbarhet. Vi arbetar utifrån mål och visioner för att skapa planer och program som skapar en långsiktig hållbar samhällsutveckling.

Plan

Planarkitekten och stadsarkitekten ansvarar för den fysiska planeringen i Hultsfreds och Vimmerby kommuner. De arbetar med att ta fram detaljplaner samt upprätta översiktsplaner och fördjupningar på uppdrag av kommunstyrelsen som har ansvar för den strategiska översiktsplaneringen. Stadsarkitekten arbetar också med gestaltningsfrågor för att skapa attraktiva, trivsamma och hemtrevliga miljöer för invånarna i de båda kommunerna.

Mät- och kart

Förvaltningens mätningsingenjörer, mätningstekniker och GIS-ingenjör är specialister på kartor och mätningar. De hjälper dig att ta fram kartor och utföra mättjänster. Mest troligt är att du kommer i kontakt med dem inför projektering eller byggnation. Till exempel gör de utsättningar av hus, tillbyggnader, gator och ledningar. De upprättar också nybyggnadskartor. Ska en ny gata eller ett nytt kvarter bildas medverkar de även vid namngivningen.

De ansvarar också för att kontinuerligt uppdatera Hultsfreds och Vimmerby kommuners samtliga kartverk inklusive ledningsverk, adress-, befolkningsbyggnads-, lägenhets- och fastighetsregister.

Hållbarhet

Hållbarhetsarbetet i de båda kommunerna drivs av förvaltningens hållbarhetsstrateg. En stor och viktig del i arbetet är att samordna, driva, följa upp och förankra kommunernas hållbarhetsstrategier. Strategen samordnar även aktiviteter för en hållbar kommun, såväl internt som externt, och är ett stöd för andra förvaltningar inom hållbarhetsfrågor.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan granskad den 3 juli 2017

Kontakt


  • Avdelningschef för utvecklingsavdelningen
    Direkt: 0495-24 14 25