Du är här: Hem / Kommun & Politik / Organisation / Miljö- och byggnadsförvaltningen / Miljö- och byggnadsavdelningen

Miljö- och byggnadsavdelningen

Miljö- och byggnadsavdelningen är en stor avdelning med många olika verksamheter. De arbetar bland annat med bygglov och anmälan, miljö- och hälsoskydd, livsmedel och ett projekt om enskilda avlopp.

Bygg

Ska du bygga nytt, om eller till kommer du i kontakt med någon av våra byggnadsinspektörer eller vår bygghandläggare. De handlägger bygglov, rivningslov, marklov och anmälan av anmälningspliktiga byggåtgärder men också strandskyddsdispenser och förhandsbesked. De arbetar också med att följa upp klagomål och bedriva tillsyn enligt plan- och bygglagen.

Livsmedel

På förvaltningen finns livsmedelsinspektörer som kontrollerar alla livsmedelsverksamheter i Hultsfreds och Vimmerby kommuner för att du ska få säker och rätt märkt mat. Totalt finns cirka 380 verksamheter i de båda kommunerna. De kontrollerar också dricksvattenanläggningar, registrerar nya livsmedelsverksamheter och dricksvattenanläggningar samt följer upp klagomål, till exempel om misstänkt matförgiftning.

Miljö- och hälsoskydd

Förvaltningens miljö- och hälsoskyddsinspektörer arbetar för att skydda och förbättra människors hälsa och miljön! På flera olika sätt kontrollerar de att lagar, regler och bestämmelser som berör miljö- och hälsoskydd följs. Bland annat utför de tillsyn av miljöfarliga verksamheter och verksamheter inom hälsoskydd. De har hand om ansökningar om tillstånd eller dispens och anmälningar som berör miljö- och hälsoskydd. De har också hand om klagomål inom samma områden, till exempel nedskräpning och boendemiljö.

Enskilda avlopp
Sedan 2012 pågår ett stort projekt där vi inventerar alla enskilda avlopp i kommunen. Inventeringen utförs av miljö- och hälsoskyddsinspektörer. De följer även upp tidigare inventeringar och beslutar om åtgårder som måste fixas för att avloppet ska bli godkänt. Med andra ord är projektet också en stor miljösatsning då ett dåligt avlopp inte är bra för miljön. De handlägger också ansökningar om tillstånd eller anmälan om enskilda avloppsanläggningar.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan granskad den 3 juli 2017

Kontakt


  • Avdelningschef för miljö- och byggnadsavdelningen
    Direkt: 0495-24 08 51