Du är här: Hem / Kommun & Politik / Organisation / Miljö- och byggnadsförvaltningen / Kontakta oss

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med någon på miljö- och byggnadsförvaltningen? Här ser du vilka som jobbar på förvaltningen, vad vi jobbar med och hur du når oss. Vår e-post samt post- och besöksadress hittar du till höger på sidan. Välkommen att höra av dig till oss!

 

Anders Helgée
Miljö- och byggnadschef
0495-24 08 50

Förvaltningschef, förvaltningsutveckling och samverkansfrågor.

 

Kansli

 

Sofia Aust
Kvalitetskoordinator
0495-24 14 24

Ekonomi, övergripande
administration och utvärdering

 

Karin Schultz
Nämndsekreterare
0495-24 14 22

Nämnd, administration, fakturor, 
ritningar och bygglovsstöd.

 

Louise Nelson
Kommunikationsstrateg
0495-24 14 13

Kommunikation, information, webbplatser, annonser och trycksaker.

 

Utvecklingsavdelning

 Bild på Klas Svensson.

Klas Svensson
Avdelningschef
0495-24 14 25

Avdelningschef, taxor och avgifter.

 

Sara Dolk
Stadsarkitekt
0495-24 14 18

Översiktsplaner, detaljplaner och
gestaltningsfrågor.

Nora Razma (föräldraledig)
Planeringsarkitekt
0495-24 14 23

Översiktsplaner och detaljplaner.

Gabriel Helgesson
Planeringsarkitekt
0495-24 14 17

Översiktsplaner och detaljplaner.

Arvid Lindblad
Hållbarhetsstrateg
0495-24 14 37

Hållbarhets- och klimatfrågor.

Björn Holm
Ekolog
0495-24 14 26

Naturvård, sjöar och vattendrag samt enskilda avlopp.

Karl-Johan Wendel
GIS-ingenjör
0495-24 14 30

Kart- och ritningstjänster, adresser samt kartprogram.

Sten Ellingsworth
Mätningsingenjör
0495-24 14 53

Kartor och program samt förrätt-
ningsförberedelser.

Eva Nordin
Mätningsingenjör
0495-24 14 54

Kart- och mätuppdrag samt
adresser.

Krister Berger
Mätningstekniker
0495-24 14 32

Kart- och mätuppdrag.

Bo Fernholm
Mätningsingenjör
0495-24 14 52

Kart- och mätuppdrag

Miljö- och byggnadsavdelningen 

 

Daniel Johansson
Avdelningschef
0495-24 08 51

Avdelningschef, taxor och avgifter.

 

 

Susanne Lamperth
Administratör, bygglov
0495-24 14 09

Administration, kundfakturor, arkiv,
blanketter och ritningar.

Linda Johansson
Byggnadsinspektör
0495-24 14 06

Bygglov, strandskydd och OVK.

Bild på Mona Badran.

Mona Badran
Byggnadsinspektör
0495-24 14 28

Bygglov, strandskydd och OVK.

Sayf Noel
Handläggare enligt PBL
0495- 24 14 10

Bygglov, strandskydd och OVK.

Lisa Weinfors
Administratör/miljöhandläggare
0495-24 14 38

Administration, kundfakturor, arkiv
och blanketter

Sophia Berggren
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0495-24 14 04

Industritillsyn, täkter, ljudnivåer och kommunala avlopp.

 Bild på Anders Karlsson

Anders Karlsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0495-24 14 35

Industritillsyn, förorenade områden,
betongindustri, värmeverk, gjuterier
och vindkraft.

 

Martin Sundén
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0495-24 14 41

Industritillsyn, trävaror, värme-verk, ytbehandling/avfettning,
fordonsservice och köldmedier.

Stina Karlsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0495-24 14 12

Lantbrukstillsyn, skjutbanor och träindustri.

Karin Åkerstedt 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0495-24 14 08

Lantbrukstillsyn.

Matilda Thorén 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0495-24 14 02

Enskilda avlopp.

Anna Nordgren
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0495-24 14 11

Enskilda avlopp.

Kajsa Högström
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0495-24 14 14


Industritillsyn.

Heléne Gunnarsson
(föräldraledig)
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0495-24 14 14

Industritillsyn, fordonsservice och drivmedel.

 Bild på Sven af Ekenstam.

Sven af Ekenstam
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0495-24 14 40

Hälsoskydd, skolor, hygienisk behandling, radon, brandfarlig vara,
PCB och vattenprover.

 

Frida Rosén
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0495-24 14 39

Hälsoskydd, värmepumpar, hygienisk behandling och skolor.

Sara Pettersson
Livsmedelsinspektör
0495-24 14 05

Livsmedelskontroll och enskilt dricksvatten.

Lisa Halléhn
Livsmedelsinspektör
0495-24 14 36

Livsmedelskontroll.

Ida Pettersson
Livsmedelsinspektör
0495-24 14 03

Livsmedelskontroll.

 

 

Sidan granskad den 22 december 2017

Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen!

E-post
miljo.bygg@hultsfred.se

Postadress
Miljö- och byggnadsförvaltningen Hultsfred - Vimmerby
Box 500
577 26 Hultsfred

Besöksadress
Stora torget 5 i Hultsfred eller Stångågatan 28 i Vimmerby