Du är här: Hem / Kommun & Politik / Organisation / Miljö- och byggnadsförvaltningen / Kansliet

Kansliet

Kansliet fungerar som ett stöd för förvaltningen och har ansvar för den övergripande administrationen. Här ingår nämndadministration, ekonomi, utvärdering av verksamheten, information och kommunikation samt en del personalfrågor. På kansliet arbetar en kvalitetskoordinator, nämndsekreterare och kommunikationsstrateg.

Kvalitet och utvärdering

Kansliet har en central roll i arbetet med kvalitet och utveckling där vi strävar efter att bli lite bättre hela tiden. Vi stödjer arbetet och processen med att implementera och följa upp förvaltningens mål och nyckeltal.

För att se om vi uppfyller våra mål deltar förvaltningen bland annat i Löpande Insikt som är en servicemätning av Sveriges kommuner och landsting. Kvalitetskoordinatorn samordnar arbetet med Löpande Insikt och stödjer ledningsgruppen vid analys och uppföljning av undersökningen. Vi arbetar också aktivt med synpunkts- och klagomålshantering.

Ekonomi

Ett viktigt mål är att ha en ekonomi i balans. Kvalitetskoordinatorn samordnar arbetet med budget, budgetuppföljning och bokslut. Tillsammans med nämndsekreteraren granskar och konterar de leverantörsfakturor. De hanterar också kundfakturor tillsammans med administratörerna på de andra avdelningarna.

Information och kommunikation

Frågor som handlar om information och kommunikation får en allt större betydelse. Kommunikationsstrategen stöttar förvaltningen i dessa frågor, bland annat genom att planera informations- och kommunikationsinsatser samt uppdatera och utveckla förvaltningens webbsidor.

Nämndadministration

En grundsten i vår organisation är nämndadministrationen. Förvaltningens nämndsekreterare har koll på processen före, under och efter nämndsammanträdet. Det handlar om lagar och regler för hur ärenden ska hanteras och hur sammanträden ska genomföras. Nämndsekreteraren sammanställer handlingar inför och efter nämndsammanträdet samt är sekreterare vid sammanträdena.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan granskad den 3 juli 2017

Kontakt