Du är här: Hem / Kommun & Politik / Organisation / Kommunstyrelseförvaltningen / Utvecklingsavdelningen / Näringslivsenheten

Näringslivsenheten

Näringslivsenheten har det övergripande ansvaret för den strategiska utvecklingen i Vimmerby kommun. Vi arbetar med utvecklingsprojekt av olika slag.

Målsättningen för vårt arbete är att främja utveckling och tillväxt i kommunen och att öka attraktionskraften för Vimmerby kommun genom olika marknadsföringsinsatser. Vi deltar därför i arbeten som sker både på regional, nationell och internationell nivå.

Vårt arbete innebär att vi deltar i olika satsningar inom ett mycket brett område. Det kan handla om allt ifrån kompetenshöjning kring nyföretagande och  marknadsföring till att kontakta och bearbeta myndigheter i frågor av vikt för vår kommuns utveckling.

Sidan uppdaterad den 16 januari 2013

Kontakt