Du är här: Hem / Kommun & Politik / Organisation / Kommunstyrelseförvaltningen / Utvecklingsavdelningen / Kultur- och fritidsenheten

Kultur- och fritidsenheten

Från och med 2018-02-01 tillhör biblioteket, museet och kultursamordnaren organisationsmässigt den administrativa avdelningen.
Kultur- och fritidsenheten samordnar och leder arbetet med de frågor som rör:

  • Biblioteket
  • Bidrag och anslag till föreningar och studieförbund
  • Fritids- och idrottsverksamhet
  • Föreningskontakter och föreningsutveckling
  • Kommunens museiverksamhet
  • Konstinköp
  • Kultur
  • Kulturarv
  • Kultur- och fritidspris

 

Vi jobbar på kultur- och fritidsenheten:

Anna Olausson Kultursamordnare 0492-76 95 26                    
Gunilla Gustafsson Museiföreståndare 0492-76 90 82
Mirja Holgersson Fritidssamordnare 0492-76 92 83
Gun-Britt Wall Larsson Föreningssamordnare, administratör 0492-76 92 91
     
Biblioteket    
Linda Adolfzén Biblioteksassitent 0492–76 92 92
Peter Bladlund IT- och studiebibliotekarie 0492–76 92 90
Annika Brantemo

1:e bibliotekarie, inköps- och medieansvarig

0492–76 92 89
Pernilla Ejnarsson Biblioteksassistent, vikarie  
Carina Eriksson

Biblioteksassistent med filialansvar Södra Vi och Storebro

 
Kristina Eriksson

Socialbibliotekarie, ansvarar för
Boken kommer och Talböcker

0492-76 94 37
Siv Fröberg Biblioteksassistent  0492–76 92 85 
Ann-Katarine Hammar Biblioteksassistent 0492–76 91 28
Lotten Nyström Biblioteksassistent  
Petronella Winbladh Barnbibliotekarie 0492-76 91 27
Sidan uppdaterad den 1 februari 2018

Kontakt