Du är här: Hem / Kommun & Politik / Organisation / Kommunstyrelseförvaltningen / Utvecklingsavdelningen / Kultur- och fritidsenheten

Kultur- och fritidsenheten

Kultur- och fritidsenheten samordnar och leder arbetet med de frågor som rör:

  • Biblioteket
  • Bidrag och anslag till föreningar och studieförbund
  • Fritids- och idrottsverksamhet
  • Föreningskontakter och föreningsutveckling
  • Kommunens museiverksamhet
  • Konstinköp
  • Kultur
  • Kulturarv
  • Kultur- och fritidspris

 

Vi jobbar på kultur- och fritidsenheten:

Anna Olausson Kultur- och fritidschef 0492-76 95 26                    
Gunilla Gustafsson Museiföreståndare 0492-76 90 82
Mirja Holgersson Fritidssamordnare 0492-76 92 83
Gun-Britt Wall Larsson Föreningssamordnare, administratör 0492-76 92 91
     
Biblioteket    
Linda Adolfzén Biblioteksassitent 0492–76 92 92
Peter Bladlund IT- och studiebibliotekarie 0492–76 92 90
Annika Brantemo

1:e bibliotekarie, inköps- och medieansvarig

0492–76 92 89
Pernilla Ejnarsson Biblioteksassistent, vikarie  
Carina Eriksson

Biblioteksassistent med filialansvar Södra Vi och Storebro

 
Kristina Eriksson

Socialbibliotekarie, ansvarar för
Boken kommer och Talböcker från och med 21/8

0492-76 94 37
Siv Fröberg Biblioteksassistent  0492–76 92 85 
Inger Gisslén

Socialbibliotekarie, ansvarar för
Boken kommer och Talböcker till och med 18/8.

0492-76 94 37
Ann-Katarine Hammar Biblioteksassistent 0492–76 91 28
Lotten Nyström Biblioteksassistent  
Petronella Winbladh Barnbibliotekarie 0492-76 91 27
Sidan uppdaterad den 18 juli 2017

Kontakt