Du är här: Hem / Kommun & Politik / Organisation / Kommunstyrelseförvaltningen / Samhällsbyggnadsavdelning / Gatukontoret

Gatukontoret

Gatukontoret svarar på alla typer av trafikfrågor, kommunens markförvaltning, drift av kommunens parker och gator, kollektivtrafik, skolskjutsar m.m.

Gatukontoret är från och med 2016-01-01 en ny enhet i kommunen som samlat ihop en rad intresseområden. Personalen på gatukontoret arbetar med:

- Trafikfrågor

- Förvaltning av kommunens mark (köp, försäljning, verksamhets-/villatomter 
  med mera)

- Arrenden och exploateringsfrågor

- Drift av kommunens parker, gator och broar

- Kollektivtrafik och skolskjutsar

- Nybyggnationer av gator, parker och industriområden

- Enskilda vägar

- Tillgänglighetsfrågor

- Skog

Sidan uppdaterad den 9 maj 2017

Kontakt