Du är här: Hem / Kommun & Politik / Organisation / Kommunstyrelseförvaltningen / Samhällsbyggnadsavdelning / Fastighetskontoret
Reparationsarbete Astrid Lindgrens skolan

Fastighetskontoret

Fastighetskontoret består idag av sju medarbetare och ansvarar för att bygga och förvalta fastigheter avsedda för kommunal eller därmed jämförlig verksamhet samt upplåta lokaler för sådan verksamhet.

Vi förvaltar skolbyggnader, äldreboenden, sportanläggningar, kulturbyggnader mm i hela kommunen. Vi har individuella hyreskontrakt med samtliga verksamheter. Totalt förvaltar vi 85 objekt med en sammanlagd yta på cirka 150 000 kvadratmeter. Vi jobbar med energieffektivisering, miljö och hållbara materialval. 

Vi hyr ut till både privata företag, föreningar och offentliga verksamheter. 

De senaste åren har kännetecknats av flera större nybyggnationer som utbyggnad/ombyggnad av Vimmerby Gymnasium, Lundens förskola (1800kvm) och Borghaga/Vimarhaga äldreboenden (8500kvm).

 

 

Sidan uppdaterad den 20 december 2017

Kontakt