Du är här: Hem / Kommun & Politik / Organisation / Kommunstyrelseförvaltningen / Samhällsbyggnadsavdelning
Åkebo bro

Samhällsbyggnadsavdelning

Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för många viktiga samhällsfunktioner som skötsel och underhåll av fastigheter, kost, städ och trafikfrågor.
Vi ansvarar också för:
  • skolskjutsverksamhet
  • bostadsanpassningsbidrag
  • bidragsfrågor för enskilda vägar
  • trafikanläggningar
  • fastighetsfrågor angående kommunens ägda fastigheter
  • tillhandahållande av fullvärdig kost till förskolor, skolor och till äldre och funktionshindrade.
Sidan granskad den 28 april 2016

Kontakt