Du är här: Hem / Kommun & Politik / Organisation / Kommunstyrelseförvaltningen / Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen är en del av kommunstyrelseförvaltningen. Vår uppgift är att samordna och bereda ärenden av kommunövergripande karaktär inom ekonomi. Vi har kompetens inom hela det ekonomiska området; budget, redovisning och finans. Ekonomiavdelningen ger också service, råd och stöd till de andra förvaltningarna.

Vi har hand om kommunens pengar och arbetar med finansieringsfrågor, betalningsövervakning, kort- och långsiktig ekonomisk planering, ekonomiska utredningar, bokföring, fakturabehandling, redovisning, bokslut och årsredovisningar. Här finns även kommunens centrala kassafunktion som behandlar samtliga flöden av in- och utbetalningar.

Ekonomiavdelningen ansvarar också för kommunens ekonomiska redovisning och tillsammans med ekonomichefen sammanställs här förslag till årsbudget, prognos, delårsbokslut samt årsbokslut. 

Sidan uppdaterad den 12 februari 2016

Kontakt