Du är här: Hem / Kommun & Politik / Organisation / Kommunstyrelseförvaltningen / Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen är en del av kommunstyrelseförvaltningen. Avdelningen har det strategiska ansvaret för den administrativa utvecklingen i kommunen och leds av en administrativ chef. Vi ger också service, råd och stöd till kommunens övriga förvaltningar.

Inom avdelningen arbetar vi med:

  • planering och uppföljning
  • administration och service till kommunfullmäktige och kommunstyrelse, beredning och utredning av ärenden
  • registrering av handlingar
  • arkivering av kommunens handlingar så att informationen i dem inte går förlorad
  • överförmyndaradministration, t.ex. frågor som rör förmyndarskap, godman och förvaltarskap.
  • Reception
  • Media, post och service
Sidan uppdaterad den 8 mars 2016

Kontakter