Du är här: Hem / Kommun & Politik / Politik & förvaltningsnyheter / VA-policy antagen av kommunfullmäktige

VA-policy antagen av kommunfullmäktige

Publicerad den 13 december 2012 Politik & förvaltning

Motivet med en förvaltningsövergripande VA-policy för Vimmerby kommun är att underlätta och samordna arbetet med att hitta funktionella lösningar som möter framtida behov och krav på hållbara VA-system.

VA-policyn är ett paraply- och styrdokument för planering, projektering och prövning av vatten och avlopp. Policyn ger stöd och vägledning för beslut i frågor om VA-utbyggnad.

Utgångspunkter för policyn har varit VA-översikten tillsammans med miljömål och krav på rening i miljöbalken. Övervägandena har sin grund i kommunens naturliga förutsättningar för dricksvattenförsörjning och avloppsrening.

Sidan uppdaterad den 13 december 2012

Kontakt