Du är här: Hem / Kommun & Politik / Politik & förvaltningsnyheter / Så här förbereder vi oss inför Dataskyddsförordningen

Så här förbereder vi oss inför Dataskyddsförordningen

Publicerad den 9 maj 2018 Politik & förvaltning

General Data Protection Regulation (GDPR) är en ny dataskyddsförordning som börjar gälla inom EU den 25 maj. Dataskyddsförordningen ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Inom Vimmerby kommun pågår för närvarande ett intensivt förberedelsearbete inför att den nya lagen träder ikraft.

Syftet med dataskyddsförordningen är att ge enskilda människor ett stärkt skydd för sina personuppgifter, att likrikta regelverket inom EU, och att anpassa regelverket till det alltmer digitaliserade samhället.

Stefan Malmborg, verksamhetsutvecklare digitalisering, är en av dem som arbetar med förberedelsearbetet. Så här beskriver han det arbete som nu genomförs:

– Eftersom våra verksamheter har varit styrda av bestämmelserna i PuL finns rutiner för hur våra medborgares, elevers och brukares uppgifter hanteras. Den nya lagstiftningen ställer ytterligare krav på hanteringen. Vi inventerar de IT-system och processer som verksamheterna arbetar med och där personuppgifter behandlas. Vi säkrar ytterligare att personuppgifterna alltid är skyddade och att behandlingen följer reglerna.

Stefan Malmborg beskriver vidare:

– För att öka medarbetares och förtroendevaldas medvetenhet om dataskyddsförordningen genomförs också utbildningar i olika grupperingar. Flera nämnder har redan och andra kommer de närmsta veckorna att utse ett dataskyddsombud vars uppdrag är att granska att reglerna följs. Respektive förvaltning kommer dessutom att ha en eller flera dataskyddsamordnare som ska fånga upp olika frågor från verksamheten. 

Det rör sig om ett omfattande arbete där många i verksamheterna är engagerade.

– Lagen träder ikraft den 25 maj, men arbetet med dataskydd kommer vi att behöva arbeta vidare med i våra verksamheter precis som med tidigare personuppgiftslag, säger Stefan Malmborg.

Mer information

Vimmerby kommun - Information om personuppgiftsbehandlingar

Datainspektionen - om dataskyddsreformen

Sidan uppdaterad den 9 maj 2018