Du är här: Hem / Kommun & Politik / Politik & förvaltningsnyheter / Rambudgeten antogs av fullmäktige
Vy över Vimmerby stad

Rambudgeten antogs av fullmäktige

Publicerad den 24 juni 2015 Politik & förvaltning

Den 2 juni tog kommunstyrelsen beslut om budget 2016 med plan 2017-2018 för Vimmerby kommun och den 22 juni togs budgeten upp i kommunfullmäktige där den vann omröstningen.

Vimmerby kommun har för höga kostnader i förhållande till sina intäkter. För att få en ekonomi i balans måste kommunen minska sina kostnader med drygt 20 miljoner de kommande åren.

I den rambudget som antagits av kommunfullmäktige finns flera verksamhetsförändringar föreslagna, bland annat en förändrad skolstruktur, tillskott till socialnämndens underskott, effektivisering av kostverksamhet och friskvårdsbidrag för kommunens medarbetare.

Vimmerbys ekonomiska läge juni 2015

Prognosen för 2015 visar på ett underskott på minus 16 miljoner. Underskottet beror på att verksamhetens nettokostnader överskrider budgeten.

– Kommunens kostnader och intäkter går inte ihop. Det finns två sätt att lösa problemet på, antingen minskar vi våra kostnader eller så ökar vi våra intäkter. Budgetförslaget som kommunfullmäktige nu tagit beslut om innebär en kombination av detta, dels ska nämnderna minska sina kostnader och dels höjer vi skatten med 50 öre, säger Mattias Karlsson, ekonomichef i Vimmerby kommun.

Kommunfullmäktiges långsiktiga resultatmål är ett resultat som uppgår till minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Budgetförslaget för 2016 med plan för 2017 och 2018 kommer att ge väntat resultat först 2017 eftersom den förändrade skolstrukturen inte får full effekt det första året.

Nu påbörjar nämndernas arbete med att ta fram nämndsplaner, det vill säga hur respektive nämnd ska fördela sin budget som kommunfullmäktige beslutat om. I oktober tas nämndsplanerna upp i samverkansgrupperna innan beslut tas i respektive nämnd. I november sammanställer ekonomiavdelningen det budgetdokument som sedan ligger till grund för kommunstyrelsens beslut. Den 23 november tas budgeten slutgiltigt i kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterad den 24 juni 2015

Kontakt