Du är här: Hem / Kommun & Politik / Politik & förvaltningsnyheter / Ordförandes jultal 2016
Lennart Nygren framför vy av Vimmerby stad

Ordförandes jultal 2016

Publicerad den 20 december 2016 Politik & förvaltning

Återigen har ett år passerat.

Året började med den turbulens som folkomröstningen om skolstrukturen skapade. Detta resulterade i att budgeten för 2016 fick omarbetas samtidigt som arbetet med 2017-års budget påbörjades. Detta ställde stora krav på politiken som för våra anställda.

När vi nu ser tillbaka så kan vi säga att vi har lyckats med årets budget som enligt prognosen visar på ett överskott på 20 miljoner kronor mot bugeterat 10 miljoner kronor. Detta innebär att vi kan återställa tidigare års underskott.

Under året har vi dragit igång det så kallade SLUS-arbetet som innebär att vi ska jobba både internt och externt på ett bättre sätt med information, se till att flera är involverade och hur vi kommunicerar med våra invånare och företagare.

Detta har inneburit att samtliga partier i kommunfullmäktige har undertecknat en avsiktsförklaring hur vi ska vara mot varandra vilket har inneburit att det tuffa debattklimatet i bland annat kommunfullmäktige, i media samt på nätet har förbättrats.

Glädjande är det att invånarantalet i Vimmerby ökat med över 200 personer. Vi har ett födelseöverskott, låg arbetslöshet och lägst arbetslöshet bland unga i Kalmar län.

Allt detta är positivt men ställer också stora krav på kommunen att tillhanda bra service, bra barnomsorg och äldreomsorg.

Vi behöver nya bostäder där även någon annan än kommunen är byggherre. Trygghetsboende behövs.

Nya detaljplaner planeras vid Nossen, Kohagen/ Nybble och Granen. Inom kommunkoncernen finns flera tomter som kan bebyggas snabbt.

Näringslivet inom tillverkningsindustrin investerar och söker arbetskraft främst inom träindustrin. RM-snickerier, Älö-trä, MIR, Vimmerby-hus, BO-Klok är några exempel.

Men senaste dagarna nås vi av dystra besked då Djursdala sågverk ska läggas ned och Setra- sågen vid Hamra minskar sin personal. Jag hoppas att dessa kan få arbete på andra företag i kommunen.

Jag vill passa på att gratulera dagens pristagare, Åbro-bryggeri för priset för ciderfabriken och Tino Åberg för sitt arbete för sjön Yxern samt Göran Nachtweij för sin kulturinsats

Personligen har jag en favorit i det arbete som Staffan Samuelsson, Oxgården, gjort med ST1 macken vid Prästgårdsgatan. Det blev ett helt nytt hus.

Det lokala föreningslivet fortsätter att utvecklas. Frödinge/Brantestad har påbörjat arbetet med nya lokaler. Läktaren ska koma på plats på Ceos. Majoritetens avsiktförklaring att bygga friidrottsbanor i Södra Vi. Fotboll för flickor med Kosovare Asllani som förebild. Flera mötesplatser har öppnats.

Jag vill tacka alla er som jobbar inom kommunen. Ni gör ett mycket bra arbete som utvecklar kommunen. Det är ni som är ambassadörer för de som vi ska rekrytera till de arbeten som behövs i kommunen.

Arbetsmiljön är mycket viktig för alla. Satsningen på bättre arbetsmiljö fortsätter.

Detta gäller både för anställda och förtroendevalda. Vi har på senare tid sett på andra platser hur man som anställd och offentlig person blivit utsatt både fysiskt, genom insändare och på nätet.

Vi är vår egen arbetsmiljö, tänk på det när vi yttrar oss offentligt. Låt oss var öppna och ha en bra dialog med våra kommuninnevånare.

Jag vill önska er i kommunfullmäktige och alla kommuninvånare en god jul och ett gott nytt år.

Lennart Nygren

Ordförande i kommunfullmäktige

Sidan uppdaterad den 20 december 2016

Kontakt