Du är här: Hem / Kommun & Politik / Politik & förvaltningsnyheter / Kultur- och fritidsnämndens nya förslag
Vy över Vimmerby kommun

Kultur- och fritidsnämndens nya förslag

Publicerad den 21 oktober 2015 Politik & förvaltning

Nedan presenteras kultur- och fritidsnämndens förslag i sin helhet:

Nytt utredningsuppdrag gällande Vimmerby kommuns kulturskola

Kulturskolan i Vimmerby har varit föremål för en diskussion angående stora nedskärningar. Den sittande majoriteten har tagit till sig av den kraftiga kritik som framkommit från bland annat barn och ungdomar som idag finns i verksamheten. Utifrån detta så har majoriteten velat finna en lösning som har bred förankring och slår så lite som möjligt på verksamheterna. Tillsammans med centern, kristdemokraterna och miljöpartiet har majoriteten, bestående av socialdemokrater och moderater, på nämndssammanträdet den 19 oktober tagit fram ett gemensamt förslag som presenteras nedanför.

En enig Kultur- och fritidsnämnd ger förvaltningen i uppdrag:

  • Att minska Kulturskolans ram med 700 000 kronor.
  • Att beräkna en höjning av avgiften från 500kr/termin till 750kr/termin samt att ta bort rabatten för de familjer med flera barn i Kulturskolans verksamheter.
  • Att utreda hur en ny organisation för Kulturskolan kan se ut som bygger på att man har en flexibel organisation som också kan verka när eleverna är lediga, d.v.s lov, kvällar och helger och andra ledigheter.
  • Att hitta en organisation som kan integrera den musikverksamhet som idag utförs på Fabriken, då den verksamheten ska flytta till Kulturskolans lokaler.
  • Att utreda en samverkan med Hultsfreds kommun, och eventuellt andra kommuner, för de instrument där det är lågt söktryck.
  • Att få in civilsamhället som en aktiv aktör i Kulturskolans verksamhet på ett bättre sätt.
  • Att i november presentera utredningen med konsekvensanalys för nämnden.

Medarbetare på Kulturskolan och Fabriken är informerade om det nya förslaget. Beslutet för de nya ramarna kommer att tas på ett extra sammanträde i slutet på oktober.

Sidan uppdaterad den 21 oktober 2015

Kontakt