Du är här: Hem / Kommun & Politik / Politik & förvaltningsnyheter / Kommunstyrelsen digitaliseras
Vy över Vimmerby stad

Kommunstyrelsen digitaliseras

Publicerad den 6 september 2016 Politik & förvaltning

Kommunstyrelsen i Vimmerby tog idag beslutet om att bli helt digitala. Samtidigt väljer man att minska ner sina sammanträdesdagar från två till en dagar.

– I och med att vi har återinfört arbetsutskottet har kommunstyrelsens arbetsbelastning minskat. Digitaliseringen är ett stort steg i rätt riktning, säger Tomas Peterson, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen beslutade idag att godkänna administrativa avdelningens tjänsteskrivelse om förändrade rutiner för kommunstyrelsen. Beslutet innebär att kommunstyrelsen minskar sina sammanträdestillfällen från två gånger till en gång i månaden, med start i januari 2017. Förändringen ger en besparing på cirka 100 000 kronor i arvodeskostnader.

– Sedan vi återinförde arbetsutskottet har arbetsbördan för kommunstyrelsen minskat och kan vi effektivisera den politiska processen ska vi självklart göra det, säger Tomas Peterson (M), kommunstyrelsen ordförande.

I kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, sitter representanter från majoritet och opposition. Arbetsutskottets uppgift är bland annat att vara budgetberedande organ åt kommunstyrelsen, bereda ärenden och förlägga besök- och informationsärenden vid sammanträdestid. Alla ledamöter utom en är årsavlönad och alla sitter i kommunstyrelsen.

– Eftersom arbetsutskottet förbereder ärenden så har behovet av sammanträdestid minskat för kommunstyrelsen. Den arbetsgång vi har idag fungerar mycket bra, säger Erik Paulsson (C), ledamot i både kommunstyrelsen och arbetsutskottet.

Dagens beslut innebär också att kommunstyrelsen nu blir helt digitala. Förändringen har pågått ett tag men inte fullt ut. Nu väljer man att helt gå över till digital distribution, vilket kvalitetssäkrar informationen och är en besparing för både miljön och kommunens budget då både tryck- och portokostnader minskar.

– Tidigare kunde det uppstå osäkerhet om alla satt med rätt handlingar när ett ärende kompletterats eller tillkommit. Idag får alla samma information direkt. Tjänstemännen har gjort ett mycket bra arbete, säger Erik Paulsson, ledamot i kommunstyrelsen och arbetsutskottet.

Förslaget har tagits fram av kommunens administrativa avdelning som de senaste åren har haft en ökad arbetsbelastning med fler antal sammanträden och färre medarbetare. Under tiden har avdelningen haft som mål att bli helt digitala.

– Vi har sedan några år tillbaka arbetat med ett nytt ärendehanteringssystem och med de nya digitala möjligheterna kan vi nu nå målet och bli helt digitala vad gäller kommunstyrelsen, vilket känns väldigt roligt, säger Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef i Vimmerby kommun.

– Vinsterna med att bli digitala är många. Miljön mår bättre och tryckkostnaderna minskar men framförallt blir vi mer effektiva och kvalitetssäkrar informationen, säger Tomas Peterson.

Sidan uppdaterad den 6 september 2016

Kontakt