Du är här: Hem / Kommun & Politik / Politik & förvaltningsnyheter / Bra betyg för folkomröstningen
Vy över Vimmerby kommun

Bra betyg för folkomröstningen

Publicerad den 4 maj 2016 Politik & förvaltning

I september 2015 beslutade kommunfullmäktige att en folkomröstning skulle hållas med anledning av folkinitiativet som lämnats in under våren om skolor och förskolor på landsbygden. Folkomröstningen genomfördes den 21 februari 2016 och nådde ett valdeltagande på 53,1 %.

– Det är ett högt valdeltagande för att vara en fristående folkomröstning, säger kanslijurist Therese Jigsved som fungerat som samordnade av folkomröstningen.

Som en följd av resultatet beslutade kommunfullmäktige att upphäva beslutet att lägga ner skolorna i Gullringen och Djursdala samt förskolan i Pelarne.

På dagen ett år efter att folkinitiativet lämnades in hade valnämnden sammanträde för att runda av arbetet med folkomröstningen. Av den ekonomiska redovisningen framgår att kostnaderna för genomförandet av folkomröstningen blev cirka 550 000 kronor, vilket var 50 000 krornor mindre än den uppskattade kostnaden på 600 000.

En utvärderingsenkät har genomförts som visar att arbetet med folkomröstningen fungerat mycket väl och att röstmottagarna på det stora hela är nöjda med hur arbetet fungerat. 

– Jag vill från valnämndens sida tacka alla som arbetat med folkomröstningen för ett mycket väl genomfört arbete, säger valnämndens ordförande Annika Högberg (S).

Sidan uppdaterad den 4 maj 2016

Kontakt