Du är här: Hem / Kommun & Politik / Nämnder / Socialnämnden / kallelser och protokoll för socialnämnden / Socialnämndens protokoll för 2016

Socialnämndens protokoll för 2016

Här finns kallelser och protokoll för socialnämndens sammanträden under 2016, förutom de ärenden som omfattas av sekretess.

Kallelser läggs ut när de är skickade till nämndsledamöterna och protokoll lefter att justering skett. Vi har valt att inte skanna in det justerade originalprotokollet eftersom detta innebär att filens storlek ökar. Om du vill ta del av det justerade protokollet är du välkommen att kontakta socialnämndens sekreterare.

Protokoll från 2015 och  2014 ifinns i listan till vänster. Vill du ta del av tidigare protokoll, kontakta förvaltningssekreteraren.

Kallelse till sammanträde:

Protokoll från sammanträde:

2016-02-04 2016-02-04
2016-03-17 2016-03-17
2016-04-21 2016-04-21
2016-05-19 2016-05-19
2016-06-16 2016-06-16
2016-08-25 2016-08-25
2016-09-22 2016-09-22
2016-10-20 2016-10-20
2016-11-17 2016-11-17
2016-12-15 2016-12-15

Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen

Syftet med personuppgiftslagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. En viktig del i integritetsskyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs.

Med denna information vill socialnämnden informera dig om att nämnden behandlar personuppgifter genom att publicera kallelser och protokoll på kommunens hemsida.  Syftet med denna publicering är främst att underlätta för allmänheten att ta del av dessa dokument.

Om du önskar få information om vilka personuppgifter som behandlas kan du kontakta socialförvaltningen Enligt personuppgiftslagen har du också rätt att begära rättelse av personuppgifter som behandlas i strid med lagen.

Sidan uppdaterad den 22 januari 2018

Kontakter