Du är här: Hem / Kommun & Politik / Nämnder / Barn- och utbildningsnämnden / Kallelser och protokoll

Kallelser och protokoll

Här finns kallelser till barn- och utbildningsnämndens sammanträden och de delar av sammanträdesprotokollen som inte omfattas av sekretesslagen och som är av allmänt intresse.

För att kunna erbjuda en bättre dokumenthantering publiceras barn- och utbildningsnämndens protokoll ojusterade på hemsidan från och med 2016-01-27. Om du önskar att se det justerade protokollet är du välkommen att besöka barn- och utbildningsförvaltningen i Stadshuset.

Vill du ta del av tidigare protokoll, kontakta förvaltningssekreteraren.

Kallelser   Protokoll 
2018    
2018-04-25
2018-04-25
2018-03-28   2018-03-28
2018-03-21
2018-03-21
2018-02-21
2018-02-21
    2018-01-24
2018-01-24
2018-01-24 omedelbar justerad § 1
2017    
2017-12-06   2017-12-06
2017-10-25
2017-10-25
2017-09-20
2017-09-20
2017-08-23   2017-08-23
2017-06-21   2017-06-21
2017-05-24   2017-05-24
2017-04-19   2017-04-19
2017-03-22   2017-03-22
2017-02-22   2017-02-22
2017-01-25   2017-01-25
     
2016    
2016-12-14   2016-12-14
2016-11-23
2016-11-23
2016-10-26
2016-10-26
2016-09-21
2016-09-21
2016-06-22   2016-06-22
2016-05-25   2016-05-25
2016-04-20   2016-04-20
2016-03-23   2016-03-23
2016-02-24   2016-02-24
2016-01-27   2016-01-27
2015  
2015-12-09   2015-12-09
2015-11-18   2015-11-18
2015-10-21   2015-10-21
2015-09-23   2015-09-23
2015-08-26   2015-08-26
2015-06-17   2015-06-17
2015-05-20   2015-05-20
2015-04-22   2015-04-22
2015-03-25   2015-03-25
2015-02-25   2015-02-25
2015-01-21   2015-01-21

Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen

Syftet med personuppgiftslagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. En viktig del i integritetsskyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs.

Med denna information vill barn- och utbildningsnämnden informera dig om att nämnden behandlar personuppgifter genom att publicera kallelser och protokoll på kommunens hemsida. Syftet med denna publicering är främst att underlätta för allmänheten att ta del av dessa dokument.

Om du önskar få information om vilka personuppgifter som behandlas kan du kontakta barn- och utbildningsförvaltningen. Enligt personuppgiftslagen har du också rätt att begära rättelse av personuppgifter som behandlas i strid med lagen.

Sidan uppdaterad den 18 april 2018

Kontakt