Du är här: Hem / Kommun & Politik / Övrig medborgarservice / Enskilda arkiv och samlingar

Enskilda arkiv och samlingar

Till skillnad från de kommunala arkiven som främst speglar politiska beslut och myndighetsutövning så visar de enskilda arkiven och samlingarna samhällsutvecklingen och kommuninvånarnas intressen. Mycket av vår historia finns dokumenterad i form av fotografier, berättelser, inspelningar och skrivna källor, men det finns inget lagstadgat krav på att denna typ av material måste sparas - det är helt frivilligt.

Gör en insats för kulturarvet - lämna in dina gamla förenings- eller företagshandlingar till arkivet! Vi måste tillsammans hjälpas åt att bevara de guldkorn som ligger på vindar, i byrålådor, i källare och på många andra undangömda och glömda platser. Vi tar även emot fotografier och annat material som kan vara intressant för framtiden.

Sidan granskad den 9 juni 2017

Kontakter