Du är här: Hem / Kommun & Politik / Övrig medborgarservice / Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel

Begränsad service av borgerliga vigslar under semestern 2018

Under perioden 5 juli till och med 5 augusti kan vi inte ombesörja bokningar och administration av borgerliga vigslar på grund av semester. 6-10 augusti är servicen av bokningar och administration delvis begränsad. Ni når oss då endast via bokningsformulär och e-post. Från och med måndag 13 augusti finns vi åter på plats. Under perioden går det bra att skicka in önskemål som vi behandlar så snart som möjligt när vi är tillbaka.

 

Från och med den 1 maj 2009 är äktenskapet könsneutralt. De som ingår äktenskap kan vara antingen en man och en kvinna eller två kvinnor eller två män. Borgerlig vigsel i Sverige är ett alternativ till kyrklig vigsel och länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare för respektive kommun.

Bokning av vigselförrättare och lokal

Kontakta Vimmerby kommun så hjälper vi till att boka borgerlig vigselförrättare och lokal. Bokningsförfrågan ska göras minst 2 veckor innan önskat datum för vigseln. Bokningsförfrågningar görs i första hand via kommunens formulär på hemsidan eller via funktionsbrevlådan för borgerliga vigslar. Besök hos handläggaren ska bokas i förväg.

Har brudparet något speciellt önskemål om vem som ska vara vigselförrättare frågar vi den personen i första hand. Annars blir det den som har tillfälle. Normalt har vigselförrättarna tjänstgöringsplikt dagtid måndag-fredag, men har brudparet önskemål om att ha vigsel på helgdag brukar det gå att ordna.

Boka vigsel

I Vimmerby kommun finns 6 särskilt förordnade vigselförrättare. Vigselförrättarna är: 

  • Ingela Nilsson Nachtweij (C)
  • Therese Jigsved, kanslijurist
  • Marie Nicholson (M)
  • Helen Nilsson (S)
  • Kent Skaate

Vigsel förrättas vanligtvis i rådhussalen i Rådhuset i Vimmerby. Det går även bra att bestämma en annan plats efter överenskommelse med vigselförrättaren.

Vi åtar oss inte förnyande av äktenskapslöften.

Uppgifter som behöver lämnas

För att kunna förbereda vigseln behöver vi få in intyg om hindersprövning och intyg om vigsel av brudparet. Blanketter för ansökan om hindersprövning hos Skattemyndigheten hittar ni på deras hemsida. Papperna ska vara oss tillhanda senast två veckor före vigseln. Därutöver behöver vi uppgifter på fullständiga namn och hemvist på brudparet. Giltig legitimation ska visas för vigselförrättaren före vigselakten.

Vi tar fram vigselprotokoll och vigselbevis som vigselförrättaren skriver under efter förrättad vigsel. Vigselförrättaren skriver även under intyg om vigsel som vi sedan skickar tillbaka till Skatteverket. Efter vigseln får brudparet med sig vigselbevis och vigselprotokoll som de behåller.

För övriga frågor kring intyg och vigsel där den ena parten eller båda är folkbokförda i annat land, kontakta Skatteverket via deras hemsida eller telefon 0771-567 567.

Vittnen och andra gäster

Vigselceremonin ska bevittnas av två vitten som är minst 18 år. Brudparet kan ha egna vittnen eller så ordnar vi vittnen. Har brudparet egna vittnen, behöver vi namn och adress på vittnena 2 veckor före vigseln. Andra gäster utöver vittnena är också välkomna och för att planera bokning av lokal vill vi gärna att brudparet talar om hur stort sällskapet blir.

Kostnader

Att viga sig borgerligt i Vimmerby kommun kostar 625 kr, inkulsive moms. En separat faktura på avgiften med betalningsvillkor 30 dagar skickas efter vigseln. Är ingen av de som viger sig folkbokförd i Sverige tas avgiften ut innan eller i samband med vigseln.

Sidan uppdaterad den 29 augusti 2017

Kontakt

Adress

Skicka intyg om vigsel, intyg om hindersprövning och adressuppgifter till:

Vimmerby kommun
Att. Anna Olausson
Kommunstyrelseförvaltningen
598 81 Vimmerby