Du är här: Hem / Kommun & Politik / Övrig medborgarservice / Borgerlig begravning

Borgerlig begravning

Länsstyrelsen utser begravningsombud. Ombudet ska se till att du som inte är medlem i Svenska kyrkan får dina intressen företrädda när det gäller begravningar. Om du inte är medlem i Svenska kyrkan får inte din begravningsavgift användas för kyrklig verksamhet, utan den ska i sin helhet gå till begravningsverksamheten. Begravningsavgiften varierar mellan kommunerna och även mellan församlingarna.

Begravningsombudet uppgift är

  • att informera sig om hur begravningsverksamheten är organiserad och ska utföras för dem som inte är medlemmar i Svenska kyrkan
  • att skaffa sig kännedom om önskemål rörande begravningsverksamheten från de som inte tillhör Svenska kyrkan
  • att föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till ombudets kännedom
  • att ägna särskild uppmärksamhet åt fastställande av begravningsavgiften
  • att se till så att de särskilda begravningsplatserna för de som inte tillhör ett kristet trossamfund tillhandahålls inom godtagbart avstånd

Begravningsombudet har rätt att rikta anmärkning mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten för de som inte tillhör Svenska kyrkan. Anmälan skickas till länsstyrelsen.

Sidan uppdaterad den 3 april 2013

Kontakt