Du är här: Hem / Kommun & Politik / Kommunfakta / Vimmerby kommuns historia / Locknevi storkommun 1952-1970

Locknevi storkommun 1952-1970

Locknevi kommun tillkom genom sammanslagningen av socknarna Locknevi och Blackstad och var belägen nordost om Vimmerby. Marken är kuperad och består av skogs- och bergstrakter. Det finns ett stort antal sjöar och vattendrag med utspridd åkermark runtom. Bebyggelsen är spridd och några egentliga tätorter finns inte.

De främsta sysselsättningarna var jordbruk och skogshantering. Skolor fanns i Blackstad, Ålhult, Hultserum, Vrångfall, Ytterbo-Toverum och Locknevi. Kommunalt bibliotek fanns i Locknevi och Blackstad.

Brandskyddet sköttes av två borgarbrandkårer med stationer i Locknevi och Blackstad. Kommunen tillhörde juridiskt sett Vimmerby fögderi och Tjust domsaga. Polisiärt tillhörde kommunen Södra Tjusts polisdistrikt, men bildade ett eget distrikt med en polisman. Hälsovården var uppdelad mellan Ankarsrums och Vimmerby provinsialläkardistrikt med en distriktssköterska placerad i Grönhult. Ålderdomshem fanns i såväl Locknevi som Blackstad. För omvårdnaden i övrigt svarade två kommunalanställda hemvårdarinnor.

Kyrkligt bestod kommunen av Locknevi och Blackstad församlingar som bildade gemensamt pastorat under Tjust kontrakt.

Källa: Från sockenstämma till storkommun, Kalmar län. F.B Lindström och S.I.Lundgren, 1954.

Sidan granskad den 12 mars 2012

Kontakt