Du är här: Hem / Kommun & Politik / Kommunfakta / Medborgarundersökningar / Medborgarundersökning 2013

Medborgarundersökning 2013

Vimmerby kommun genomförde hösten 2013 en medborgarundersökning i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). Undersökningen är en attitydundersökning och är ett av flera verktyg för att få en bild av hur medborgarna ser på kommunen.

Undersökningen genomfördes mellan den 19 september och den 8 november 2013. 1 200 slumpmässigt utvalda Vimmerbybor i åldrarna 18-84 år fick möjlighet att delta, av dem svarade 55 procent på enkäten. Sammanlagt har 132 kommuner deltagit i undersökningen.

Undersökningen består av tre delar med varsitt helhetsbetyg. Det slutgiltiga resultatet redovisas som ett index mellan 0 till 100 där 40 klassas som ”inte godkänt”, gränsen för ”nöjd” är 55 medan 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”.

Nöjd-Region-Index

kommunen som en plats att leva och bo på

Betyget för Vimmerby kommun som en plats att leva och bo på blev 53. Analysresultaten som gjorts av SCB visar att de förbättringar som kommunen kan göra för att höja helhetsbetyget är faktorerna Fritidsmöjligheter och Bostäder. Genomsnittsresultat för de kommuner som deltog i undersökningen är 59.

Nöjd-Medborgar-Index

Medborgarnas syn på kommunens verksamheter

Betyget för kommunens olika verksamheter blev 44. För att höja helhetsbetyget är det förbättringar för verksamheterna Gator och vägar, Äldreomsorgen, Miljöarbete, Grundskolan samt Stöd för utsatta personer som behöver göras. Genomsnittsresultat för de kommuner som deltog i undersökningen är 53.

Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarnas möjlighet till inflytande

Betyget för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Vimmerby kommun blev 31. Förbättringar för faktorerna Påverkan samt Förtroende kan höja helhetsbetyget. Genomsnittsresultat för de kommuner som deltog i undersökningen är 39.

Medborgarundersökningen i sin helhet hittar du i högerkolumnen.

Sidan uppdaterad den 28 september 2016

Kontakt