Du är här: Hem / Kommun & Politik / Kommunfakta / Kommunvapnet

Kommunvapnet

Vimmerby är en av Sveriges äldsta städer. Från år 1350 finns det kyrkliga dokument som omnämner stadens sigill, men platsen har varit bebodd långt tidigare. Ett tydligt tecken på det är den stora vikingatida gravplats som ligger i stadens utkant.

Redan tidigt var området vida känt för sitt hantverk, sin oxhandel och sina marknader. Vimmerbys framgångar var till stort förtret för många omgivande städer, vilket fick till resultat att Gustav Wasa år 1532 drog in Vimmerbys stadsrättigheter.

Nästan 70 år senare återfick Vimmerby sina rättigheter av Karl IX. Därför har vi ett ”C” för Carolus och den romerska siffran IX (9) i vårt stadsvapen. Det stadsvapen som genom kommunsammanslagningen på 1970-talet, förvandlades till kommunvapen 1974. Eken och ekorren har funnits med ända sedan 1600-talet.

Varför man en gång i tiden valde dessa två symboler att representera trakten vet vi inte riktigt och förklaringarna skiftar. Vissa anser att de relaterar till handel med skog, trävaror, päls och skinn. Kronan är ett äldre tecken på att Vimmerby är en stad med klara stadsprivilegier.

Vill du använda vårt kommunvapen?

Här på kommunen är det vår kanslijurist Therese Jigsved som ansvarar för användandet av vårt kommunvapen. Henne ska du ska kontakta om du vill använda kommunvapnet i något sammanhang.

Vill du veta mer om vilka regler som gäller? Följ länken "Att använda kommunvapnet" här till höger.

Sidan uppdaterad den 30 maj 2013

Kontakt