Du är här: Hem / Kommun & Politik / Kommunfakta / Kommunens orter / Tuna / Kulturarvet

Kulturarvet

För den historieintresserade är Tuna en inspirationskälla.
Tunabygden har mycket gamla anor och området runt Tuna Gård och Tunasjön utgör riksintresse för kulturmiljön.

Fornfynd och gravfält visar att bebyggelse fanns redan under bronsåldern/yngre järnåldern. Tre gravfält från yngre järnåldern (strax väster om Tuna Gård) med tillsammans c:a 170 gravar utgör en ovanligt stor fornlämningskoncentration som kan tyda på en speciellt betydande bebyggelse här.

I skrift omtalas Tuna för första gången i slutet av 1200-talet och början av 1300-talet.
Tuna förknippas ofta med släkten Hammarskjöld. Tuna Gård har funnits i släktens ägo sedan 1610. Gården är ett välbevarat exempel på en gårdsanläggning, som är byggt enligt sin tids främsta jordbruks- och byggtekniskt kunnande.
Kyrkan i Tuna 
Den första kyrkan i Tuna grundlades troligen under medeltiden. Vilket år är osäkert men däremot vet man att den var belägen på samma plats som idag. Den senaste större ombyggnaden av kyrkan genomfördes under senare delen av 1800-talet och den återinvigdes 1894. I kyrkan finns en betydande samling av begravningsvapen från 16- och 1700-talen som vittnar om tidigare ätter i Tuna.

Under senare delen 1870-talet byggdes järnvägen mellan Hultsfred och Västervik, en händelse som skulle få stor betydelse för Tuna socken. Inte mindre än tre stationer kom att ligga inom socknens gränser. Järnvägen med tillhörande byggnader är idag byggnadsminne
- det s.k. smalspåret.


Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan granskad den 15 december 2015