Du är här: Hem / Kommun & Politik / Kommunfakta / Kommunens orter / Storebro / Kulturarvet
Norrgårdskvarn från 1600-talet.

Kulturarvet

Storebro Bruk grundades 1728 av brukspatronen, överjägmästaren och majoren Wilhelm Mauritz Pauli.
Tillverkningen bestod huvudsakligen av stångjärn och det ingick också såg- och mjölkvarn.

Järnmalmen togs upp ur sjöarna i trakten och smältes till tackjärn i en masugn.
I hammarsmedjan smiddes tackjärnet till stångjärn. När produktionen var som störst tillverkades i Hammarsmedjan 1200 skeppspund motsvarande 200 ton stångjärn per år.
80 % av detta gick på export ut i Europa. Det s.k. ”svenskjärnet” var av god kvalitet och mycket efterfrågat.

Det sågades en del virke vid sågen. Både järn och virke fraktades med hästar och oxar huvudsakligen de 6-7 milen till Västervik, där det skeppades ut.

Från mitten av 1800-talet började de mindre järnbruken att få det svårt att hävda sig på marknaden och hundratals fick läggas ner. I Storebro övergick man 1860 till mekanisk verkstadsindustri. Jordbruksredskap, sågverksmaskiner, järnspisar mm stod på programmet.
Dessa produkter låg rätt i tiden, eftersom jordbruket utvecklades kraftigt under 1800-talets senare del.

All drivkraft kom i början från vattenhjul, men från 1870-talet ersattes dessa efter hand av effektivare vattenturbiner.

År 1897 fick Storebro egen elektricitet. Därmed inträdde en ny tid och det var då bara ett fåtal orter i landet som hade elkraft. Man var till och med före Stockholm.

År 1909 började man tillverka råoljemotorer, som kunde flyttas på hjul efter behov. Denna tillverkning höll på till 1939 med uppehåll under första världskriget 1914 – 1918 då råoljetillförsel stryptes.

De stora produkterna blev emellertid svarvar och fräsmaskiner för metallindustrin. De började att tillverkas 1915 och bar upp hela den mekaniska industrin fram till 1980-talet.
Produktionen fortsatte sedan i mindre omfattning.

År 1946 började man att tillverka småbåtar som sedermera övergick till betydligt större fritidsbåtar och blev ett av norra Europas största småbåtsvarv med exklusiva motorkryssare i flermiljonklassen. Dessa lyxbåtar har satt Storebro på världskartan.
I dag ingår Storebro i en större grupp där också Nimbus, Maxi och Ryds ingår. På varvet i Storebro byggs båtar från 25 fot till lyxkryssare på över 40 fot samt legotillverkning av inredningar till andra varv i gruppen.

Från brukstiden finns i dag bevarat 6 st smedstugor från 1750, 3-4 äldre bostads- eller kontorsbyggnader från 1700 – 1800-talet, den vackra herrgården från 1824 och dammbyggnaden som givit kraft i snart 200 år (1728 till 2008) och som fortfarande är i drift.


Tage Molander

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan granskad den 15 december 2015

Bilden föreställer

Norrgårdskvarn från 1600-talet.