Du är här: Hem / Kommun & Politik / Kommunfakta / Kommunens orter / Pelarne / Kulturarvet

Kulturarvet

Pelarne kyrka

Pelarne socken är nog mest känd för sin fina lilla medeltida träkyrka från 1200-talet som är en av få i sitt slag. Väster om kyrkan, på Pelarne kulle finns lämningar från järnåldern och dessutom en fantastisk utsikt över landskapet. Socknen är en utpräglad jordbruksbygd och här finns mest äldre bebyggelse. I landskapet finns flera speciella element som berg och stup, alla med sina egna sägner. Kända släkter i Pelarne är Drangel och Ramsvärd. Socknen är den minsta i kommunen och hade 1805 573 invånare. 1855 fanns det 813 invånare och 100 år senare 401 invånare.

Idag bor det cirka 210 personer i Pelarne socken men den aktiva hembygdsföreningen har hela 379 medlemmar.

Fornborgen på Skansebergen

Tar man av från länsväg 33, mellan Pelarne och Vimmerby, mot Djurstorp, når man Skansebergen efter en knapp kilometer. Mitt emot det stora flyttblocket Toppesten finns en markerad stig upp till fornborgen. Borgen på berget är 220x70 meter stor, begränsad av branta stup med de mindre branta delarna försedda med stenvallar.

Sveriges udde

På en udde i Mossjön sydväst om byn Pelarnehult i Pelarne socken ligger Sveriges udde, eller som den också kallats, Sverkers udde. Före sjösänkningen var udden en ö. Ut till ön ledde då en vägbank, ännu tydligt synlig. Själva borgkullen är cirka 130 x 170 m. Högst upp finns resterna efter en stabil husgrund 7 x 7 m, med 2 m breda murar upp till 1 m höga. Murarna har dock tidigare varit betydligt högre då mycket sten nu ligger nedrasad både i och utanför grunden. Påbyggnaden har troligen varit av timmer. Runt kullen finns ett flertal mindre husgrunder, lämningar efter olika typer av ekonomibyggnader.

Till denna plats knyter sig berättelsen om Mats Gustavsson Sparre som år 1374 kom i delo med biskop Gottskalk från Linköping och mördade honom. Som botgöring fick han bege sig till Rom. Under hans frånvaro lade bland andra fogden på Kalmar slott, Vicke van Vitzen, beslag på delar av hans godsinnehav. Efter återkomsten lät han bygga denna befästa gård.

Sidan uppdaterad den 3 maj 2011