Du är här: Hem / Kommun & Politik / Kommunfakta / Kommunens orter / Locknevi / Locknevibygden idag

Locknevibygden idag

Hembygdsgården Skanshult

Den 17 februari 1937 bildades Locknevi hembygdsförening. Initiativtagare till föreningen var kyrkoherden i Locknevi Carl Ekholm. Årsavgiften bestämdes till 1 krona.

Några år senare, 1945, stod den första byggnaden, Hästrumsboden, på plats vid Skanshult. 1949 sattes hembygdsgårdens huvudbyggnad, Dalåkrastugan, upp. Den hade då varit nedplockad och magasinerad invid prästgården sedan 1939. 1949 uppförde man också Korpeboboden.

En annan viktig byggnad, Herrefällaboden, kom på plats 1953.

På 1950-talet strömmade mängder av föremål in. Föreningen har idag 800 föremål att vårda och visa upp. Föremålen speglar framförallt det försvunna bondejordbruket.

Föreningen har flera aktiviteter på schemat. En sommarfest hålls varje år. De senare åren har också byvandringar genomförts.

Hembygdsgården kan vem som helst besöka. Den är öppen i samband med andra aktiviteter i Locknevi, ex vis vid motorshowen vid bygdegården.

Hembygdsföreningen kan också svara för särskilda visningar. Kontakta: Torvald Gerger, tel 0492-700 08.

Locknevi kyrka

Den nuvarande kyrkan byggdes 1900-03. Den ersatte en träkyrka från 1745. Vår stora stenkyrka byggdes i stor utsträckning av lockneviborna själva. Arkitekt var statsrådet och tunabon Hugo Hammarskjöld. Kyrkan har renoverats flera gånger under 1900-talet, mest omfattande i början av 1960-talet. Kyrkan har en erkänt god akustik och används därför som konsertkyrka.

I kyrkan finns ett flertal gamla och vackra inventarier, t ex en dopfunt från 1180, predikstolen från 1600 och den gamla altartavlan från 1700.

Locknevi har en vacker och välskött kyrkogård runt kyrkan, nästan i direkt anslutning till det vikingatida gravfältet. Särskilt värd ett besök är den sydöstra delen av kyrkogården där ett flertal gemensamhetsgravar ligger.

Tillsammans med flera järnkors och några gamla träkors utgör vår kyrkogård ett mycket speciellt kulturarv.

Invid kyrkan ligger församlingshemmet, ursprungligen byggt som socknens första skola.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan granskad den 15 december 2015