Du är här: Hem / Kommun & Politik / Kommunfakta / Kommunens orter / Gullringen / Näringslivet
Skanskas byggfabrik

Näringslivet

Samhället Gullringen är bygdens centrum och ligger strax väster om riksväg 23/34.
Här finns bygdens största arbetsplats, Skanskas trähusfabrik. Här finns också bibliotek, simhall, varuhall, café och mycket mera.

När järnvägen drogs fram genom bygden i början på 1900-talet blev Gullringen den naturliga platsen för olika verksamheter och en ångsåg startades i närheten av stationen.
Anläggningen inköptes 1930 av Gullringens träförädling och utvecklades sedermera till Gullringshus AB. Industriverksamheten växte och Gullringshus AB var fram till 1990-talet en av landets största tillverkare av småhus.  

I dag ägs fabriksanläggningen av  Skanska, ytterligare ett företag inom trähusbranschen, Skanska Region Byggsystem tillverkar ”BoKlok” ett tvåvånings vinkelhus, med sex lägenheter i varje hus. Företaget sysselsätter för närvarande ca 150 personer.
Inom offentlig service finns de flesta anställda inom äldrevården och då främst på servicehuset Ådala. Övriga offentligt anställda arbetar inom skolan och barnomsorgen.

Gullringen är unikt – få platser har så många verksamheter som är föreningsdrivna.
Det aktiva föreningslivet och dess olika fritidsanläggningar sysselsätter ett flertal ideellt arbetande personer, men ger mycket tillbaka och betyder mycket för bygden.
Verksamheterna drivs av olika ekonomiska eller ideella föreningar.
Men anläggningar, administration och verksamheter kräver också anställd personal och   på följande platser har föreningarna anställd personal till sin hjälp: Simhallen, Biblioteket, Fritidsgården, Vandrarhemmet, Golfbanan, samt inom  Fotbolls- och idrottsverksamheten.

Bygdens olika jord- och skogsbruk drivs idag med olika driftsinriktningar, men andelen lantbruksföretag med mjölkproduktion är ovanligt högt. Besättningarna drivs rationellt med användande av den senaste tekniken, vilket borgar för att vi även i fortsättningen får ha våra öppna landskap kvar i Gullringsbygden.
Här finns också flera andra företag inom olika service- och verksamhetsområden och flera av dessa har anställd personal.


Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan uppdaterad den 15 december 2015