Du är här: Hem / Kommun & Politik / Kommunfakta / Kommunens orter / Gullringen / Kulturarvet

Kulturarvet

Rika fynd från stenåldern tyder på att Gullringsbygden var tidigt befolkad. Gullringens Bygdeförening har tillsammans med Södra Vi Fornvänner, som är en hembygdsförening väl förankrad i Gullringsbygden, genomfört ett flertal dokumentationer.

En inventering av stenyxor har genomförts och inte mindre än ett 30-tal stenyxor har påträffats inom vårt område. Med detta som bakgrund vågar vi  påstå att vår sjörika bygd, på gränsen till småländska höglandet förmodligen var befolkad redan under stenåldern.

Vi kan sedan genom en hällkista och olika gravrösen, samt den vid Vagelhem belägna inventerade hustomten, som är en av södra Sveriges husgrundsrikaste utgå ifrån att det funnits människor här under längre tidsperioder. Den största samlingen med gravrösen, ca 45 gravar, finns i Näfstad. 

Från 1300-talet finns det sedan skriftliga källor. Här är det godset Ålhult som gett oss det mesta materialet. Det omnämndes på 1300-talet som sätesgård för släkten Stubbe.

Den mest omtalade personen som ägt Ålhult var generalmajoren och friherren Carl Fredrik Pechlin som inköpte gården 1755. Han var en driftig person som utvecklade Ålhult och bl.a. byggde han upp ett järnbruk och ett tegelbruk. Han kom med tiden att äga nästan halva Södra Vi socken, samt ett flertal egendomar nere i Småland.

Mot sina underlydande uppträdde han som en mycket hårdför man och han har beskrivits som listig, intrigant, opålitlig och slagfärdig. General Pechlin var anklagad för delaktighet i mordet på Gustav lll och slutade sina dagar på Varbergs fästning.

Under åren 1927-2007 har godset Ålhult haft många ägare och många förändringar har skett.    Först såldes de gårdar som låg under Ålhult ifrån och blev självständiga enheter. De flesta under 1930-talet. Under senare år har även huvudgården styckats upp och förvärvats av lantbrukare på närliggande gårdar som en förstärkning av dessa. 
Även den slottsliknande huvudbyggnaden har fått en ny ägare och Ålhults historia går vidare.

På biblioteket i Gullringen finns bygdens historia väl dokumenterad. Här finns flera lokala böcker och skrifter för utlåning, samt samlingspärmar med foton och dokumentationer för påseende. Vidare finns ett antal kartor där kommunens inventerare genom GPS fastställt platserna för olika kulturminnesobjekt.

 

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan granskad den 15 december 2015

Information

Denna information om Gullringsbygden är sammanställd av Gullringens Bygdeförening.
ordf. Berit Gunnarsson tel 0492-223 88